Ubytovací řád

  • Nástup ubytování je zpravidla v sobotu ve 14:00 hod. Odjezd je vždy přibližně v 9:30. V den příjezdu je zákazník seznámen s ubytovacím řádem. Každý obdrží čisté povlečení a v den odjezdu veškeré použité povlečení odevzdá pronajímateli.
  • V celém objektu je zákaz kouření !!!
  • Vstup do chaty je možný pouze ve vlastních přezůvkách
  • Voda je pitná,kojenecky nezávadná
  • V chatě je nutno dodržovat pořádek a čistotu po celou dobu ubytování.
  • Hosté jsou povinni respektovat dané podmínky, porušení je řešeno pokutou.
  • Zákazník ručí za způsobené škody, ztráty. Při nástupu k ubytování hradí zákazník 500 Kč zálohu na případnou škodu, při odjezdu záloha je vrácena v plné výši, v případě, že nedojde k žádným škodám. V případě ztráty klíčů celá záloha propadá.
  • V chatě Bouchalka je zákaz vpouštění psů.

Kontakt

Pustinská 653
468 61 Desná
Česká republika

Zodpovědná osoba: Iva Kühnová
Telefon: +420 720 122 801
OTEVŘENO: Po domluvě

e-mail:ivakuhnova@seznam.cz
www: www.jizerky-desna.cz